< class="dh926"> < class="tops2"> 关于我们 产品专区_北京赛车论坛交流区 < class="tops2"> 产品专区_北京赛车论坛交流区 产品专区_北京赛车论坛交流区 < class="tops2"> 代工服务专区 < class="tops2"> 应用产业_北京赛车8码滚雪球规律 产品专区_北京赛车论坛交流区 < class="tops2"> 联络我们_北京pk赛车全天计划 < class="tops2"> 活动讯息 < class="topz"> < class="topx"> < class="topxnei"> < class="secondmenu2">

FDM 技术

FDM 又称熔融沉积成型,是迄今为止使用广泛的 3D 打印工艺之一

普立得 < class="secondmenu3"> < class="topx"> < class="topxnei"> < class="secondmenu2">

FDM 技术

FDM 又称熔融沉积成型,是迄今为止使用广泛的 3D 打印工艺之一

普立得 < class="secondmenu3"> < class="topx"> < class="topxnei"> < class="topx"> < class="topxnei"> < class="secondmenu2">

FDM 技术

FDM 又称熔融沉积成型,是迄今为止使用广泛的 3D 打印工艺之一

普立得 < class="secondmenu3"> < class="topx"> < class="topxnei"> < class="topx"> < class="topxnei"> < class="mobilemenu"> < class="top_nav"> < class="fix_menu flex_w"> < class="yingchang"> < id="w_grid-1559305242684" class="w_grid-000" data-tmpleditable="editable">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1559305242684-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell ND_empty" data-editablecontent="1559305242684">< id="c_portalResBreadcrumb_nav-1559544168393" class="c_portalResBreadcrumb_nav-01001"> < class="e_box e_box-000 p_breadcrumbList" data-ename="面包屑导航"> < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-001 p_breadcrumbFirst"> < class="font"> 首页 < class="e_title e_GuideLabel-001 p_end"> < class="font">/ < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-001 p_breadcrumb contentBox"> < class="font"> 新闻资讯 < class="e_title e_GuideLabel-001 p_end"> < class="font">/ < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-000 p_breadcrumbCurrent"> < class="font"> COVID-19新型冠狀病毒防疫 < id="c_portalResNews_detail-15595445591829745" class="c_portalResNews_detail-01001001"> < class="newsBox p_NewsDetail" data-infoid="17">

COVID-19新型冠狀病毒防疫

< class="newsTime">2020-03-26 11:34 < class="lunbotuBox"> < class="swiper-container gallery-top"> < class="swiper-wrapper"> < class="swiper-button-next swiper-button-white"> < class="swiper-button-prev swiper-button-white"> < class="swiper-pagination p_pagination color_horizon h4"> < class="swiper2Box"> < class="swiper-container gallery-thumbs"> < class="swiper-wrapper"> < class="swiper-button-next "> < class="swiper-button-prev "> < class="newsarticles" data-ename="资讯详细描述">< class='reset_style js-reset_style js-adapMobile '>

COVID-19 FOCUS:

需要耗材吗?

有帮助的能力吗?

您或您的组织是否具有3D打印能力? 您在寻找3D打印帮助吗? 我们与政府官员,合作伙伴,客户和医疗界共同努力,以使合适的人与合适的资源联系在一起。

 

"

面罩框架文件

我们正在共享设计文件,并邀请和鼓励3D打印社区中的人们加入我们,以确保我们的医疗社区安全。

组 3.png

2.png

"

Stratasys帮助
Stratasys正在响应当前的全球COVID-19(冠状病毒)大流行。 
我们目前正在进行一些关键计划,以帮助我们的医护人员,协助医
疗供应链并分享我们的知识。

 

Stratasys是全球领先的3D打印公司。 30多年来,我们一直处于领导地位-使全球企业能够重新设想他们设计和制造产品的方式。

从行业领先的硬件和市场上最广泛的材料到直观的软件和世界一流的客户服务,端到端支持旨在确保您获得适合自己业务的东西。

依靠Stratasys 3D打印技术可以帮助一些世界顶级公司保持竞争优势。从航空航天和汽车领域的全球领导者到医疗领域的先锋企业和科技界的巨头,Stratasys 3D打印技术使他们可以更快,更富有创意地工作,并降低运营成本。


 

普立得科技致力于为大家提供Stratasys 3D打印技术,不断寻找解决独特客户挑战的新方法。

 

< class="e_box d_pcDom p_PrevAndNext " data-ename="上一篇、下一篇信息区"> < class="e_box p_previewBox"> 上一个 理工大学实验室3D打印面罩 < class="e_box p_nextBox"> 下一篇 巴黎医院系统安装了60台Stratasys 3D打印机来对抗COVID-19 < class="e_box p_PrevAndNextMo p_PrevAndNext " data-ename="上一篇、下一篇信息区"> < class="e_box p_previewBox"> 上一个 : 理工大学实验室3D打印面罩 < class="e_box p_nextBox"> 下一个 : 巴黎医院系统安装了60台Stratasys 3D打印机来对抗COVID-19 < id="w_grid-1559544168378" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1559544168378-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell"> < id="w_grid-1559305244892" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1559305244892-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_fimgbox-1559305376922" class="w_fimgbox-001">< class="w_imgbox"> < id="content_box-1559305376922" class="e_box e_box-001 p_contentbox">< id="w_grid-1559395897228" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1559395897228-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="c_portalResPublic_codeContainer-15594300912107374" class="c_portalResPublic_codeContainer-01001"> < class="dicontact"> < class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-8 col-lg-8 dilogo">普立得 < class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-4 col-lg-4">

服务热线:0755-82953615

< class="clearboth"> < id="w_grid-1559395916602" class="w_grid-000">< class="w_grid "> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1559395916602-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="c_portalResnav_main-15593962241910010" class="c_portalResnav_main-01001001">
< class="container clearfix"> < class="fr nav">
< id="content_box-1559395916602-1" class="e_box e_box-000 d_gridCell_1 p_gridCell">< id="c_portalResPublic_codeContainer-15594314901516679" class="c_portalResPublic_codeContainer-01001001"> < class="dierw"> 二维码
关注普立得 < id="syshare"> < class="bdsharebuttonbox"> < id="c_portalResPublic_codeContainer-15593959709092548" class="c_portalResPublic_codeContainer-01001"> < class="banquan">版权所有 深圳市普立得科技有限公司_北京赛车8码滚雪球规律_北京pk赛车全天计划_北京赛车论坛交流区 粤ICP备19059200号 网站建设:中企动力深圳 < id="qqoline">